سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
سبد خرید خالی است
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

لیست قیمت فوم برد و شاسی

10 تیر 1398

لیست قیمت فوم برد

مجموع ۶ مورد.
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
1

فوم برد خام / فوم برد با چاپ

فوم برد 20 در 30

 

فوم برد 20x30
18,000 تومان
2

فوم برد خام / فوم برد با چاپ

فوم برد 30 در 40

 

فوم برد 30x40
115,000 تومان
3

فوم برد خام / فوم برد با چاپ

فوم برد 40 در 60

 

فوم برد 40x60
130,000 تومان
4

فوم برد خام / فوم برد با چاپ

فوم برد 50 در 70

 

فوم برد 50x70
130,000 تومان
5

فوم برد خام / فوم برد با چاپ

فوم برد 60 در 90

 

فوم برد 60x90
160,000 تومان
6

فوم برد خام / فوم برد با چاپ

فوم برد 70 در 100

 

فوم برد 70x100
160,000 تومان

لیست قیمت تخته شاسی

مجموع ۶ مورد.
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
1

تخته شاسی خام / تخته شاسی با چاپ

تخته شاسی 20 در 30

 

شاسی 20x30
110,000 تومان
2

تخته شاسی خام / تخته شاسی با چاپ

تخته شاسی 30 در 40

 

شاسی 30x40
120,000 تومان
3

تخته شاسی خام / تخته شاسی با چاپ

تخته شاسی 40 در 60

 

شاسی 40x60
135,000 تومان
4

تخته شاسی خام / تخته شاسی با چاپ

تخته شاسی 50 در 70

 

شاسی 50x70
140,000 تومان
5

تخته شاسی خام / تخته شاسی با چاپ

تخته شاسی 60 در 90

 

شاسی 60x90
165,000 تومان
6

تخته شاسی خام / تخته شاسی با چاپ

تخته شاسی 70 در 100

 

شاسی 70x100
170,000 تومان