سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
سبد خرید خالی است
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

لیست قیمت سررسید 1399 و تقویم 99

29 بهمن 1398

قیمت سررسید 1399

مجموع ۱۹ مورد.
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
1

سررسید اروپایی مشکی رسام (کد 01)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: اروپایی (12.5 در 22 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر سفید اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: مشکی
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399 اروپایی مشکی رسام

 

سررسید اروپایی مشکی رسام (کد01)
121,400 تومان
2

سررسید 1399 اروپایی چرم سورمه‌ای (کد 02)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: اروپایی (12.5 در 22 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر سفید اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: سورمه‌ای
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399 اروپایی مشکی رسام

 

سررسید اروپایی چرم سورمه‌ای (کد02)
121,900 تومان
3

سررسید 1399 اروپایی چرم ورسای رسام (کد 04)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: اروپایی (12.5 در 22 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر سفید اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: مشکی
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید اروپایی چرم ورسای رسام (کد04)
122,600 تومان
4

سررسید 1399 اروپایی چرم ماربل رسام (کد 03)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: اروپایی (12.5 در 22 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر سفید اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: سنگ مرمر
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید اروپایی چرم ماربل رسام (کد03)
121,900 تومان
5

سررسید 1399 اروپایی چرم آبی رسام (کد 05)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: اروپایی (12.5 در 22 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر سفید اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: آبی
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید اروپایی چرم آبی رسام (کد05)
123,000 تومان
6

سررسید 1399 اروپایی چرم قرمز رسام (کد 06)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: اروپایی (12.5 در 22 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر سفید اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: قرمز
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید اروپایی چرم قرمز رسام (کد06)
123,000 تومان
7

سررسید 1399 اروپایی چرم طوسی رسام (کد 07)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: اروپایی (12.5 در 22 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر سفید اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: طوسی
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید اروپایی چرم طوسی رسام (کد07)
123,400 تومان
8

سررسید 1399 اروپایی چرم کرم رسام (کد 08)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: اروپایی (12.5 در 22 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر کرم اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: کرم
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید اروپایی چرم کرم رسام (کد08)
127,400 تومان
9

سررسید 1399 اروپایی لاکچری رسام (کد 09)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: اروپایی (12.5 در 22 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر کرم اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • نوع طرح: پوست ماری
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید اروپایی لاکچری رسام (کد09)
128,500 تومان
10

سررسید 1399 وزیری سلفون سامان (کد 13)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: وزیری (17.5 در 24 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر سفید اندونزی
 • نوع جلد: سلفونی
 • طرح: طرح‌دار
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه طلاکوب، پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید وزیری سلفون سامان (کد13)
121,400 تومان
11

سررسید 1399 وزیری سورمه‌ای سامان (کد 15)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: وزیری (17.5 در 24 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر سفید اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: سورمه‌ای
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه طلاکوب، پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید وزیری سورمه‌ای سامان (کد15)
125,800 تومان
12

سررسید 1399 وزیری ورسای سامان (کد 16)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: وزیری (17.5 در 24 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر سفید اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: مشکی
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه طلاکوب، پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید وزیری ورسای سامان (کد16)
126,200 تومان
13

سررسید 1399 وزیری چرم آبی سامان (کد 17)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: وزیری (17.5 در 24 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر سفید اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: آبی
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه طلاکوب، پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید وزیری چرم آبی سامان (کد17)
126,900 تومان
14

سررسید 1399 وزیری چرم طوسی سامان (کد 18)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: وزیری (17.5 در 24 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر سفید اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: طوسی
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه طلاکوب، پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید وزیری چرم طوسی سامان (کد18)
127,200 تومان
15

سررسید 1399 وزیری چرم کرم سامان (کد 19)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: وزیری (17.5 در 24 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر سفید اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: کرم
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه طلاکوب، پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید وزیری چرم کرم سامان (کد19)
127,200 تومان
16

سررسید 1399 وزیری چرم لاکچری سامان (کد 20)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: وزیری (17.5 در 24 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر کرم اندونزی
 • نوع جلد: چرم لاکچری
 • طرح: پوست ماری
 • صحافی: ته دوخت

*  هزینه طلاکوب، پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید وزیری چرم لاکچری سامان (کد20)
130,800 تومان
17

سررسید 1399 - 12 در 17 چرم لاکچری سپیدار (کد 27)

 • نوع سررسید: روز شمار
 • قطع: وزیری (12 در 17 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر کرم اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: پوست ماری
 • صحافی: ته دوخت
 • نوع کاغذ: لب گرد

*  هزینه طلاکوب، پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید 12x17 چرم لاکچری سپیدار (کد27)
120,300 تومان
18

سررسید دوقلو 1399 - 12 در 17 قرمز آبی سپیدار (کد 23)

 • نوع سررسید: سررسید روز شمار + برنامه روزانه با قابلیت استفاده به عنوان یادداشت
 • قطع: وزیری (12 در 17 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر سفید اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: قرمز + آبی 
 • صحافی: ته دوخت
 • نوع کاغذ: لب گرد

*  هزینه طلاکوب، پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید دوقلو 12x17 قرمز آبی سپیدار (کد23)
133,200 تومان
19

سررسید دوقلو 1399 - 12 در 17 کرم طوسی سپیدار (کد 26)

 • نوع سررسید: سررسید روز شمار + برنامه روزانه با قابلیت استفاده به عنوان یادداشت
 • قطع: وزیری (12 در 17 سانتیمتر)
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر سفید اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: کرم + طوسی
 • صحافی: ته دوخت
 • نوع کاغذ: لب گرد

*  هزینه طلاکوب، پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

سررسید 1399

 

سررسید دوقلو 12x17 کرم طوسی سپیدار (کد26)
133,900 تومان

 

قیمت تقویم 1399

مجموع ۴ مورد.
ردیفنام محصولتعدادقیمتعملیات
1

تقویم رومیزی 1399 مدرن افرا (کد 10)

 • نوع تقویم: ماه شمار
 • قطع: 12 در 22 سانتیمتر
 • نوع کاغذ: 250 گرم گلاسه
 • نوع پایه: پایه سخت
 • پوشش پایه: طرح دار
 • نوع کاور: کاغذ فانتزی
 • صحافی: فنر

 

تقویم رومیزی 1399

 

تقویم رومیزی مدرن افرا (کد10)
19,300 تومان
2

یادداشت نگارا (کد 29)

 • نوع: یادداشت
 • قطع: 10 در 15 سانتیمتر
 • نوع کاغذ: 70 گرم تحریر کرم اندونزی
 • نوع جلد: چرم
 • رنگ: مشکی، قرمز، طوسی

*  هزینه پلاک و حک جداگانه محاسبه می‌شود.

دفترچه یادداشت

 

یادداشت نگارا 10x15 (کد29)
110,900 تومان
3

تقویم رومیزی 1399 مدرن (کد 11)

 • نوع تقویم: ماه شمار
 • قطع: 12 در 22 سانتیمتر
 • نوع کاغذ: 250 گرم گلاسه
 • نوع پایه: پایه سخت
 • پوشش پایه: طرح دار
 • نوع کاور: کاغذ فانتزی
 • صحافی: فنر

 

تقویم رومیزی 1399

 

تقویم رومیزی مدرن (کد11)
19,300 تومان
4

تقویم رومیزی خشتی 1399 (کد 12)

 • نوع تقویم: ماه شمار
 • قطع: 16.5 در 16.5 سانتیمتر
 • نوع کاغذ: 250 گرم گلاسه
 • نوع پایه: پایه سخت
 • پوشش پایه: طرح دار
 • نوع کاور: کاغذ فانتزی
 • صحافی: فنر

 

تقویم رومیزی 1399

 

تقویم رومیزی خشتی (کد12)
19,300 تومان

 

* هزینه‌های جانبی مانند حک، طلاکوب و... جداگانه محاسبه می‌شود.

 

سررسید چیست؟