سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
سبد خرید خالی است
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

لیست قیمت بهار 1399

16 آذر 1399

لیست قیمت چاپ دیجیتال آرادین

 

 

چاپ دیجیتال

لیست قیمت دیجیتال

مجموع ۸۰ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
11 - 1,000 تومان
21 - 400 تومان
31 - 600 تومان
41 - 600 تومان
51 - 400 تومان
61 - 1,500 تومان
71 - 400 تومان
81 - 1,500 تومان
91 - 2,500 تومان
101 - 55,000 تومان
11508.5*5.533,600 تومان
12129.7*213,000 تومان
131 - 500 تومان
141 - 200 تومان
151 - 2,200 تومان
161 - 2,500 تومان
171 - 2,800 تومان
181 - 2,500 تومان
191 - 3,500 تومان
201 - 800 تومان
211 - 2,500 تومان
221 - 100 تومان
231 - 1,300 تومان
24508.5*5.530,000 تومان
251 - 400 تومان
261 - 600 تومان
271 - 600 تومان
281 - 400 تومان
291 - 400 تومان
301 - 100 تومان
3119*2068,000 تومان
32142*29.75,500 تومان
331 - 700 تومان
341 - 200 تومان
351 - 2,800 تومان
361 - 3,000 تومان
371 - 3,000 تومان
381 - 3,500 تومان
391 - 5,000 تومان
401 - 1,200 تومان
411 - 2,500 تومان
421 - 3,500 تومان
431 - 2,500 تومان
441 - 3,500 تومان
451 - 1,300 تومان
46508.5*5.533,000 تومان
471 - 4,000 تومان
481 - 4,500 تومان
491 - 6,000 تومان
50142*29.72,500 تومان
511 - 3,000 تومان
52142*29.74,000 تومان
531 - 60,000 تومان
541 - 1,000 تومان
551 - 200 تومان
561 - 3,500 تومان
571 - 5,000 تومان
58142*29.72,500 تومان
59142*29.73,500 تومان
601 - 6,000 تومان
611 - 1,500 تومان
621 - 70,000 تومان
63508.5*5.550,000 تومان
641 - 5,500 تومان
651 - 6,000 تومان
661 - 7,000 تومان
671 - 8,000 تومان
681 - 7,000 تومان
691 - 4,000 تومان
701 - 4,000 تومان
711 - 5,000 تومان
721 - 4,500 تومان
731 - 6,000 تومان
74112.5*12.56,000 تومان
75128*2065,000 تومان
76508.5*5.560,000 تومان
771 - 60,000 تومان
78508.5*5.525,000 تومان
791 - 25,000 تومان
801 - 95,000 تومان


پلات و لمینت

لیست قیمت پلات و لمینت

مجموع ۱۸ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
11هر سانت مربع5 تومان
21 - 25,000 تومان
31 - 20,000 تومان
41هر سانت مربع6 تومان
51 - 35,000 تومان
61 - 32,000 تومان
71هر سانت مربع12 تومان
81 - 85,000 تومان
91 - 64,000 تومان
101هر سانت مربع16 تومان
111 - 95,000 تومان
121 - 70,000 تومان
131هر سانت مربع4 تومان
141 - 120,000 تومان
151 - 95,000 تومان
161هر سانت مربع12 تومان
171 - 140,000 تومان
181 - 100,000 تومان


بنر و فلکس

لیست قیمت بنر و فلکس

مجموع ۵ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
11هر سانت مربع0 تومان
21هر سانت مربع0 تومان
31هر سانت مربع0 تومان
41هر سانت مربع0 تومان
51هر سانت مربع0 تومان


سازه نمایشگاهی

لیست قیمت سازه نمایشگاهی


چاپ افست

لیست قیمت افست

مجموع ۶۹ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1200029*20756,000 تومان
210008.5*4.885,000 تومان
310008.5*4.8110,000 تومان
410009*6395,000 تومان
5100029*20420,000 تومان
6100029*20250,000 تومان
7100029*20415,000 تومان
8100029.7*21582,000 تومان
9100029.7*21718,000 تومان
10100029.7*21350,000 تومان
11200029*20911,000 تومان
1210008.5*4.895,000 تومان
1310008.5*4.8120,000 تومان
145008.6*5.7480,000 تومان
1510009*6310,000 تومان
16100029*20520,000 تومان
17100029*20360,000 تومان
18100029*20520,000 تومان
19100029.7*21790,000 تومان
20100029.7*21890,000 تومان
21100029.7*21480,000 تومان
22200020*14.5378,000 تومان
2310008.5*4.885,000 تومان
245008.6*5.7440,000 تومان
2510009*6410,000 تومان
26100020*14.5260,000 تومان
27100020*14.5150,000 تومان
28100020*14.5260,000 تومان
29100021*14.8295,000 تومان
30100021*14.8370,000 تومان
31100021*14.8230,000 تومان
32200020*14.5456,000 تومان
3310008.5*4.898,000 تومان
342508.9*5.71,028,700 تومان
3510008.5*4.8395,000 تومان
36100020*14.5310,000 تومان
37100020*14.5200,000 تومان
38100020*14.5293,000 تومان
39100021*14.8386,000 تومان
40100021*14.8450,000 تومان
41100021*14.8295,000 تومان
42200014.5*10188,000 تومان
4310008.5*4.885,000 تومان
445008.9*5.71,200,000 تومان
4510005.9*5.6260,000 تومان
46100014.5*10150,000 تومان
47100014.5*1070,000 تومان
48100014.5*10140,000 تومان
49100014.8*10.595,000 تومان
50200014.5*10227,000 تومان
5110008.5*4.895,000 تومان
52100014.5*10200,000 تومان
53100014.5*1090,000 تومان
54100014.5*10197,000 تومان
55100014.8*10.5160,000 تومان
5610008.5*4.8120,000 تومان
57100034*24540,000 تومان
58100034*24420,000 تومان
5910008.5*4.8150,000 تومان
60100034*24790,000 تومان
61100034*24620,000 تومان
62100020*14.5350,000 تومان
63100020*14.5245,000 تومان
64100020*14.5450,000 تومان
65100020*14.5365,000 تومان
66100017*12160,000 تومان
67100017*12190,000 تومان
6810009*6180,000 تومان
6910009*6185,000 تومان