سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

لیست قیمت بهار 1399

16 آذر 1399

لیست قیمت چاپ دیجیتال آرادین

 

 

پلات و لمینت

لیست قیمت پلات و لمینت

مجموع ۱۹ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
11هر سانت مربع5 تومان
21 - 25,000 تومان
31 - 20,000 تومان
41هر سانت مربع6 تومان
51 - 35,000 تومان
61 - 32,000 تومان
71هر سانت مربع12 تومان
81 - 85,000 تومان
91 - 64,000 تومان
101هر سانت مربع16 تومان
111 - 95,000 تومان
121 - 70,000 تومان
131هر سانت مربع4 تومان
141 - 120,000 تومان
151 - 95,000 تومان
161هر سانت مربع12 تومان
171 - 140,000 تومان
181 - 100,000 تومان
191هر سانت مربع16 تومان


بنر و فلکس

لیست قیمت بنر و فلکس

مجموع ۵ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
11هر سانت مربع0 تومان
21هر سانت مربع0 تومان
31هر سانت مربع0 تومان
41هر سانت مربع0 تومان
51هر سانت مربع0 تومان


سازه نمایشگاهی

لیست قیمت سازه نمایشگاهی